P.tesi-Cuma / 12:00 - 18:00

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Benimsenen İlkeler

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (“Vakıf”)nı ziyaret etmek suretiyle internet sitemiz nezdinde ve/veya sitemizde yer alan formlar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu doğrultuda, hem veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinize dair sizleri bilgilendirmek hem de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek maksadıyla bu metni hazırladık. Aşağıda internet sitemizi ziyaret ederek ve çevrimiçi hizmetlerimizi kullanarak paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Hangi kişisel verileriniz ne amaçlarla İşleniyor?

Sitemizi ziyaretiniz süresince ve çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmak suretiyle bizimle paylaşmakta olduğunuz, aşağıda ayrıntılı belirtilen kişisel verileriniz depolanabilir, işlenebilir, saklanabilir ve faaliyetlerimiz doğrultusunda kullanılabilir;

a. Siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili işlem güvenliği bilgileri
  • Ziyaret ettiğiniz sayfalar
  • Sayfa görüntülenme süresi ve sayısı
  • IP adresiniz
  • İnternet tarayıcınızın türü

b. Sitemizde yer alan çevrimiçi formlar aracılığıyla paylaşmış olduğunuz verileriniz
  • Kimlik bilgileri: ad-soyad
  • İletişim bilgileri: e-posta adresi, telefon
  • Finans bilgileri: bağış işlemleri kaydı

Sitemizi ziyaretiniz sırasında toplanan veya paylaştığınız bu veriler, internet sitemizin yönetimi, sitenin işlerliği ve düzgünce çalışabilmesi, sitenin kullanılırlığının artırılması, sitenin kişiselleştirilerek ziyaret deneyiminin daha verimli hale getirilmesi, site işlemlerine dair istatistiksel bilgilerin tutulması, ziyaretçi talep yönetim süreci, istek ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve karşılanması, Vakıf faaliyetleri ile bilgilerin e-bülten ile iletilmesi, Vakıf faaliyetlerinin takibi ve geliştirilmesi amaçları doğrultusunda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz hangi hukuki sebeplere dayanılarak hangi yöntemlerle toplanır?

Çerez Politikamız

Sitemizin işleyişinde “çerez” adı verilen bir internet sitesine erişim sağladığınızda tarayıcınız aracılığıyla kaydedilen küçük veri depolama dosyaları kullanılmaktadır. Bu çerez dosyaları, tarayıcınız sitemiz sunucusundan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir. Bu sayede, sitemiz sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlar ve takip eder. Bu veriler tamamen işlem güvenliğini yönelik olmakta, sizi tanımlamak için kullanılmamaktadır.

Sitemizi ziyaretinize ilişkin işlem güvenliği verileriniz bu yöntemle toplanmakta ve işlenmektedir. Bu şekilde otomatik yollarla toplanan ve işlenen kişisel veriler, internet sitelerinin çalışmasını sağlamak, site içindeki hareketlerinizi takip etmek, giriş bilgilerinizi hatırlamak üzere kullanılarak sitenin verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Bu kapsamda, sitemiz işleyişinde yalnızca zorunlu ve fonksiyonel çerezler kullanılmakta olup, üçüncü taraf çerezleri uygulanmamaktadır. Söz konusu veriler, internet sitesinin işleyişinin sağlanması amacıyla meşru menfaatimiz gereği, mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama ve raporlama yükümlülüklerine uyulmak suretiyle işlenmektedir.

Sitemizi ziyaretinizde uygulanan çerezleri kabul etmek istemediğiniz takdirde, tarayıcı ayarlarınızdan kapatabilirsiniz. Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Ancak, çerez ayarlarını kapatmanız halinde, sitemizi tamamiyle görüntüleyemeyebilir, birtakım hizmetlerinden yararlanamayabilir, erişim sağlayamayabilirsiniz.

Sitede yer alan formlar

İletişim formumuzu veya bağış formumuzu doldurmak suretiyle, ve e-bültenimize üye olarak bizimle paylaşmakta olduğunuz veriler, ilgili bilgileri sitemizde bulunan formlara girmeniz yoluyla açık rızanız doğrultusunda, Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan kişisel veri işleme ilkeleri ve şartlarına uyularak toplanmakta ve işlenmektedir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bu kapsamda, açık rızanızla paylaşmış olduğunuz verileriniz, talep süreçlerinin yürütülmesi, e-bülten gönderilmesi ve bağış bilgilerinin kaydının tutulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve mevzuat uyarınca tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenebilir.

Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kimlere aktarılabilir?

Onayınız olmadığı müddetçe kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bununla birlikte, tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, Kanunun açıkça öngördüğü hallerde, verilerinizin tarafınızca alenileştirilmesi durumunda, her türlü sözleşme ilişkisi veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak gerekli olan hallerde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olduğu durumlarda, hak tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olduğu durumlarda ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda, iş ortaklığı içinde bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, hissedarlar, kanunen yetkili özel hukuk kişileri ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak üzere yönelteceğiniz taleplerinizi, yazılı olarak Alsancak Mah. Muzaffer Tuzcuoğlu İş Mrk. 1473 Sok. No:5 Kat:4 D:410 Konak/İzmir adresimize iadeli taahhütlü mektup yoluyla, veya bilgi@kursunkalem.org.tr adresimize e-posta yoluyla, kimlik bilgileriniz, size erişim sağlanabilecek iletişim bilgileriniz, talebinizin konusu ve kapsamı ile iletebilirsiniz.

Çocuklarımıza Parlak Bir Gelecek Yaratmayı Hayal Ediyoruz